Komplexní řešení celé provozní agendy autorizovaného i neautorizovaného prodejce aut.

Základní konfigurace pro váš prodej aut

Základní potřeby každého prodejce aut uspokojí našich 5 modulů:

Prodej aut

Základní koncepcí tohoto řešení, je rozdělení běžného procesu prodeje do 3 agend.

  • Prodejní sklad – zde si eviduji všechny auta, která jsou určena k prodeji. Prodejce je informován o dostupnosti jednotlivých aut (objednávka ve výrobě, výroba, přeprava k prodejci, sklad atd.), ale také o rezervacích na jednotlivé zákazníky, o uzavřených kupních smlouvách atd. Na každém voze jsou okamžitě vidět náklady (pořizovací, úroky, skladné, předprodejní příprava atd.)
  • Nabídky – slouží k generování a evidenci nabídek na skladové vozy nebo k nabídkám aut generovaných z ceníků výrobce. Prodejce si může k nabídce vést historii jednání se zákazníkem. Všechny vystavené nabídky lze statisticky vyhodnocovat.
  • Prodejní zakázky – zde se uzavírají kupní smlouvy na jednotlivé vozy. Pro urychlení času lze z nabídek dělat kupní smlouvy, podle jedné prodejní zakázky dělat jinou, generovat požadavky na přípravu aut k prodeji, vystavovat požadavky na dodání doplňků atd. Na každé prodejní zakázce se ihned vyhodnocuje její zisk.

V celém modulu lze sledovat jednotlivé aktivity prodejců, lze zajistit automatické generování reportů a jejich případné odesílání do jiných systémů (importérům). Všechny tiskové výstupy jsou generovány podle šablon respektující firemní standardy.

Vozidla

Zde se evidují identifikační údaje jednotlivých vozidel spolu s údaji o majiteli či uživateli vozidla, data prodeje, konce záruky, prodloužené záruce, STK, emisí atd. Z tohoto modulu může prodejce sledovat historii návštěv servisu a jednotlivých oprav na vozidlech jeho zákazníků.

Adresář

Slouží k evidenci údajů o Vašich zákaznících, jejich obchodních podmínkách, jejich kontaktních osobách včetně řidičů. Přes tento modul získáte informaci o všech dokladech této firmy (zakázky, faktury, pokladní doklady atd.), o platbách, a o vozovém parku zákazníka.

Sklad

V tomto modulu jsou agendy, s kterými úzce spolupracuje modul Prodej aut.
Katalog je agenda, z které prodejci nabízejí jednotlivé autodoplňky. U těchto položek se také stanovují jednotlivé ceny doplňků podle různých ceníků (cenových kategorií), například i včetně cen montáží těchto doplňků.

Prodejce (firma), který požaduje vést si skladovou evidenci, využije dalších agend tohoto modulu – Sklad a Skladové doklady. Zde je možno si nastavit neomezený počet skladů, zboží je na skladě evidováno v cenách průměrných nebo FIFO. Skladové doklady, jako jsou výdejky ze zakázky, se zde generují automaticky z modulu Autoservis.
Skladový modul je standardně připraven na práci s čárovým kódem a často využívanou správou záměnných dílů.

Vydané doklady

Tento modul slouží především k evidenci vydaných faktur z modulu Prodej aut, dalších ručně vystavených faktur, záloh, dobropisů a podobných dokladů. Tento modul je přímo provázán s modulem Prodej aut, díky čemuž je prodejce okamžitě informován o platbách faktur souvisejících s prodejem aut.