Řešení pro autoservisy

Komplexní řešení celé provozní agendy velkého i malého autoservisu, které zná odpovědi na Vaše problémy.

Jestliže odpovíte na jednu z níže položených otázek ANO, pak právě pro Vás je určen náš software.

 • Nevíte, kdy byl u Vás zákazník naposledy
 • Nevíte, který Váš mechanik pracoval na konkrétní zakázce
 • Přepisujete ručně položky do faktury
 • Chcete odměňovat Vaše mechaniky podle odpracovaných hodin, a pracně sčítáte jejich fakturované hodiny
 • Uskladňujete pneumatiky a chcete mít o tom přehlednou evidenci
 • Myslíte si, že Vám zavedení informačního systému přidělá práci a starosti
 • Nevíte, kolik jste na zakázce vydělali
 • Rádi byste upozornili zákazníka, že mu končí platnost STK
 • Chcete, ale nemůžete sledovat vývoj trendů v počtu a finančním objemu Vašich zakázek v autoservisu
 • Nevíte, jaký objem oprav jste realizovali přes pojišťovny
 • Chcete sledovat efektivnost využití pracovní doby Vašich mechaniků

Základní konfigurace pro Váš autoservis

Základní potřeby každého autoservisu uspokojí našich 5 modulů:

Autoservis 

Modul Autoservis tvoří tři agendy:

 • Servisní zakázky
 • Úschova pneumatik
 • Servisní akce

Modul je navržen tak, aby vyhovoval jak malému autoservisu či pneuservisu, tak i velkému servisu zpracující několik desítek servisních zakázek denně. Při návrhu modulu byl kladen důraz na zjednodušení zadávaných údajů prostřednictvím nabídek, a minimalizování jakýchkoliv omezujících podmínek při zadávání údajů zakázky. 
V modulu Autoservis se odehrává většina činností. Modul Autoservis je přímo propojen s ostatními, dále uvedenými, moduly, a tak uživatel nemusí při celém procesu zpracování zakázky jako je např. založení nového zákazníka, založení nového vozidla, vyskladnění zakázky, fakturace zakázky, přecházet do jiných modulů.

 • Servisní zakázky – slouží pro evidenci údajů o zákazníkovi, jeho vozidle, stavu přijímaného vozidla, požadavků zákazníka na opravu, termínu opravy, odhadované ceny a fakturovaných položek. Tato agenda obsahuje více než desítku předefinovaných výstupů, jako je např. Servisní zakázka, Pracovní list, Kalkulace opravy, Doporučení pro zákazníka, Výkony servisu, Výkony mechaniků, Končící emise a STK, a další.
 • Úschova pneumatik – díky této agendě máte přehled o všech pneumatikách, které uschováváte pro Vaše zákazníky. Máte možnost si zde evidovat všechny potřebné údaje o každém kole, ráfku, poklici atd. včetně místa jejich uskladnění.
 • Servisní akce – tato agenda slouží k zaznamenání informace, která má souvislost s určitým zadaným vzorkem vozidel. Většinou ji využívají autorizovaní dealeři, kteří od výrobce obdrží informaci, že na určitých vozech se má provést bezplatný servisní zásah. Dotčená vozidla se zadávají prostřednictvím jejich VIN. Při založení zakázky se každé vozidlo kontroluje v seznamu dotčených vozidel, a Carsystem pak obsluhu upozorní, že na přijímané vozidlo se vyskytuje servisní akce.
  V této agendě lze pak sestavovat tiskové výstupy o počtu provedených servisních akcí za období, mailing na uživatele dotčených vozů atd.

Vozidla 

Zde se evidují identifikační údaje jednotlivých vozidel spolu s údaji o majiteli či uživateli vozidla, řidiče, a dalších obchodních údajích – datum prodeje, konec záruky, prodloužená záruka, STK, emise atd. Údaje o vozidle obsahují také historii majitelů, historii SPZ, poškození vozidla a všech jeho realizovaných oprav.

Adresář

Slouží k evidenci údajů o Vašich zákaznících, jejich obchodních podmínkách, jejich kontaktních osobách včetně řidičů. Přes tento modul získáte informaci o všech dokladech této firmy (zakázky, faktury, pokladní doklady atd.), o platbách, a o vozovém parku zákazníka.

Sklad 

V tomto modulu jsou 3 agendy, s kterými úzce spolupracuje modul Autoservis.
Katalog je agenda, kterou využije jak malý autoservis, tak i velký. Zde si uživatelé ukládají popisy často se opakujících položek zakázky jako je materiál, práce, subdodávky atd. U těchto položek se také stanovují jednotlivé ceny podle různých ceníků (cenových kategorií).

Autoservis, který požaduje vést si skladovou evidenci, využije dalších agend tohoto modulu – Sklad a Skladové doklady. Zde je možno si nastavit neomezený počet skladů, zboží je na skladě evidováno v cenách průměrných nebo FIFO. Skladové doklady, jako jsou výdejky ze zakázky, se zde generují automaticky z modulu Autoservis. 
Skladový modul je standardně připraven na práci s čárovým kódem a často využívanou správou záměnných dílů.

Vydané doklady 

Tento modul slouží především k evidenci vydaných faktur z modulu Autoservis, dalších ručně vystavených faktur, záloh, dobropisů a podobných dokladů. Přes tento modul jako i přes modul Pokladna můžete přímo prodávat také náhradní díly, které se Vám přímo odepíšou ze skladových karet. U každé faktury lze volit z několika možností zobrazení položek. Zvolené nastavení je akceptováno i při tisku. V případě, že si také vyberete modul Pokladna, lze vystavovat pokladní doklady pro úhradu faktur v hotovosti přímo z tohoto modulu.