Software pro prodejce a servisy automobilů

Carsystem je informační systém pro prodejce a servisy automobilů, stavebních nebo zemědělských strojů. Dodává se ve třech verzí, které se liší rozsahem funkcí a cenou.

CARSYSTEM EASY

Je nejjednodušší verzí našeho systému. Začínajícím autoservisům umožňuje jednoduše vést přehlednou evidenci všech oprav. Získají tím přehled o zákaznících, jejich vozidlech a provedených opravách. Mohou vystavovat zakázkové listy a faktury za opravy. Verze EASY je určena pro maximálně 3 současně pracující uživatele.

CARSYSTEM BASE

Verze Carsystem Base je určena pro autoservisy, které potřebují vést historii oprav jednotlivých vozidel, vystavovat servisní zakázky, vyskladňovat na tyto zakázky materiál, evidovat odpracovaný čas mechaniků, zakázky fakturovat a evidovat jejich úhrady přes pokladnu. Tato verze dovoluje práci 3 současně pracujícím uživatelům.

CARSYSTEM FULL

Tato verze je určena pro firmy, které chtějí využít výhod kompletního sytému pro řízení firmy v oboru prodeje a servisu vozidel a strojů. Zajišťuje vedení všech běžných provozních agend, ekonomických agend a manažerských nástrojů pro řízení firem. Carsystem Full nasazujeme u značkových dealerů vozidel a velkých firem, které prodají a servisují stavební, zemědělskou nebo důlní techniku.

Porovnání verzí Carsystemu

Funkce
EASY BASE FULL
Autoservis Ano Ano Ano
Evidence vozidel Ano Ano Ano
Zákazníci (adresář) Ano Ano Ano
Sklad Ano Ano Ano
Správa vozového parku   $ $
Prodej vozidel     Ano
Půjčovna vozidel     $
Evidence majetku   Ano Ano
Banka a pokladna   Ano Ano
Maloobchodní prodejna   $ $
Fakturace Jen servis Ano Ano
Účetnictví     Ano
Objednávky     Ano
Mzdy     $
Řízení výroby     $
Počet uživatelů až 3 až 3 neomezený
Cena * 1 490 – 12 990 6 000 /rok 13 000 – 34 000

Ano – funkce je zahrnuta v ceně systému
$ – funkce se dokupuje
* Cena je uvedena na uživatele. U Carsystem Easy a Full jde o jednorázovou cenu za pořízení licencí software a u verze Base se jedná o roční pronájem. Cena je uvedena rozsahem, protože pro malé firmy poskytujeme slevy, které závisí na počtu zpracovávaných dokladů.


Rozšíření software

Důležitým rysem Carsystemu je jeho rozšiřitelnost. Do systému lze přidat řadu užitečných doplňků nebo naprogramovat funkčnost na zakázku.

Doplňky pro Carsystem

  • Plánování zakázek – tento doplněk umožnuje graficky zobrazovat pracovní den každého mechanika či zařízení na dílně, a k němu si evidovat rezervaci času na jednotlivé zakázky, či jiné události.
  • Katalog normočasů TecRMI – společnost Tec Aliance nabízí elektronický katalog obsahující normočasy většiny opravárenských operací pro všechny evropské značky a některé mimoevropské, seznamy potřebných dílů k těmto opravám, elektrická schéma, a seznamy úkonů pro pravidelné prohlídky. K přístupové licenci do tohoto katalogu pak nabízíme rozhraní, které umožňuje tyto informace přenášet do našich servisních zakázek.
  • Import dodacích listů – tento doplněk umožňuje zakládat příjemky do skladového modulu z elektronických souborů od dodavatelů ND. V tuto chvíli umíme načítat dodací listy od firem – ELIT CZ, Auto Kelly, InterParts, APM Automotive, AutoKonex, HART. Další jsme schopni přidat.
  • SMS brána – tento doplněk umožňuje rozesílání SMS zpráv z různých agend Carsystemu. Lze s ním realizovat posílání zpráv o dokončené zakázce, o končící STK, k vybraným vozidlům zasílání obchodních nabídek ohledně nových služeb nebo produktů, atd. Všechny texty těchto zpráv si zákazník nastavuje individuálně podle jeho požadavků. Zákazník si zřídí účet u poskytovatele SMS služeb, a dobije si kredit (1 SMS od 0,75 Kč). Náš doplněk SMS brána pak přes tento účet odesílá jednotlivé SMS.
  • Messenger Agent – tento doplněk umožňuje zautomatizované rozesílání SMS zpráv nebo emailů z různých agend Carsystemu. Lze s ním zajistit automatické posílání zpráv o dokončené zakázce, o končící STK, o předpokládané servisní prohlídce, k vybraným vozidlům zasílání obchodních nabídek ohledně nových služeb nebo produktů atd. Všechny texty těchto zpráv nebo emailů si zákazník nastavuje individuálně podle jeho požadavků. V případě, že se přes tento doplněk zasílají SMS zprávy, pak stejně jako u doplňku SMS Brána si zákazník zřídí účet u poskytovatele SMS služeb, a dobije si kredit (1 SMS od 0,75 Kč), ze kterého se mu pak odeslané SMS zprávy odčítají.
  • Terminál evidence práce TEP – jedná se o doplněk pro modul Autoservis, který je navržen pro dílenský terminál (průmyslový PC s dotykovým displejem), přes který se jednotlivý mechanici přihlašují na přidělené servisní zakázky, a k jednotlivým zadáním oprav pak zaznamenají zahájení opravy a ukončení opravy. Doplněk dále umožnuje i přidávat materiál k servisním zakázkám přes čárové kódy.
  • Mobilní servis – jedná s o aplikaci pro zařízení s operačním systémem Android, prostřednictvím kterého lze do našeho IS zakládat servisní zakázky, obchodní zakázky, nové zákazníky, nová vozidla, získat skladovou dostupnost jednotlivý položek skladu. Komunikace je zajišťována na straně domovské sítě prostřednictvím doplňku AVIS, který přes internetové integrační služby komunikuje s mobilním servisem.
  • EET konektor – tento doplněk zajistí spojení se serverem finanční správy pro elektronickou evidenci tržeb při tisku daňového dokladu.